Home INDY ราชบุรี ท่องเที่ยวแบบได้ความรู้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 โดยมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีสาระสำคัญดังนี้….“ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเล จังหวัดจันทบุรี”

จากนั้นทางจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและพิจารณาความเหมาะสมจึงกำหนดพื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ศูนย์ศึกษาดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาสาธิต และการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล โดยวิธีการผสมผสานความรู้อันหลากหลายของแต่ละหน่วยงานเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป

 

DSC_0176
DSC_0200
DSC_0198
DSC_0189
DSC_0199
DSC_0203
DSC_0205
DSC_0207
DSC_0191
DSC_0209
DSC_0212
DSC_0215
DSC_0232
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0220
DSC_0237
DSC_0243
DSC_0261

 

map2

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen

Leave a Reply

เนื่องจากตัวกระผมเองได้ทำงานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ประมาณ 2 ปี จึงได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวหาของอร่อยทานอยู่ในตัวเมืองโคราช นครราชสีมาอยู่บ่อยครั้ง คราวนี้จึงตั้งใจรวบรวมร้านอาหารอร่อยเด็ดในเมืองโคราช พร้อมลายแทงให้ตามรอยไปพิสูจน์กันครับ โดยเนื้อหาในรีวิวก็บรรยายตามความรู้สึกจริงๆ  หวังว่าบทความนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารอร่อยที่น่าสนใจในเมืองโคราช  พร้อมแล้วไปตะลอนกินกันได้เลยครับ // < ![CDATA[ var _pop = _pop ||...